Solanderlåda med klotrygg och papper på sidor och pärmar. Öppna delar på sidorna.